Kategoria: mielenterveys

Meidän jokaisen mielenterveys on arvokas – nollatoleranssi kiusaamiselle

Jokainen varmasti tuntee jonkun, jota on kiusattu? Onko sinua kiusattu? Minua on. Kiusaaminen jättää leiman, joka haalistuu, mutta muistijälki siitä säilyy. Jokaisella meillä on valta olla kiusaamatta, puuttua kiusaamiseen, puhua kiusaamisesta ja välittää.

(lisää…)

Rakas mutta raskas työ – Tunnistetaan, tunnustetaan, tuetaan omaishoitajia

Rakas mutta raskas työ

Kelan mukaan omaishoito säästää vuosittain 2,8 miljardia euroa kuntien hoitomenoissa. Monesti omaishoito on myös sekä hoidettavan että hoitajan toivoma vaihtoehto.

(lisää…)

Marita Ruohonen, sosiaalineuvos

”Pia perehtyy asioihin hyvin ja perusteellisesti. Hänen asiantuntemukseensa voi luottaa. Hän on monipuolisesti verkostoitunut. Pia on innostunut ja innostava. Hänellä on taito saada muut mukaan asioihin, joita pitää tärkeinä. Pia on hyvä yhteistyökumppani, joka arvostaa myös toisin ajattelevia. Yhteisissä hankkeissa hän muistaa aina mainita kaikki asianosaiset ja heidän panoksensa yhteiseen hyvään.”

Marita Ruohonen sosiaalineuvos Suomen Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja 2006 – 2016 Pian kollega useiden vuosien ajan.

#helsinkionmeidän

Heikki Arikka, kirkkoherra

”Pia on sydänmellinen osaaja. Heikompiosaisten puolustaja ja toimija. Aktiivinen kaupunkilainen, naisjohtaja ja verkostojen ammattilainen. Pia ei jää hiljaiseksi, eikä sivustaseuraajaksi. kaupunginvaltuutetun pitää osata toimia, tehdä päätöksiä, tuntea kaupunkilaisten arkea ja elämää -Piassa yhdistyy nämä kaikki puolet. Osaaminen, ihmisten ymmärtäminen ja päätöksien aikaan saaminen.

Pia Hytönen on parhautta. Äänestä ja äänelläsi on väliä.”

#helsinkionmeidän

Hyvää mieltä yhdessä

Joka toinen suomalainen sairastuu jossain elämänsä vaiheessa mielenterveysongelmiin. Yksi tämän päivän haasteista on nuorten lisääntyvät mielenterveysongelmat, jotka esimerkiksi Allianssin Nuorista Suomessa 2016 -tutkimus on nostanut esiin merkittävänä huolenaiheena. (lisää…)

Toivoa ja tukea omaisille – Mielenterveys, omaishoito

Haastatteluni Kuntoutusportissa: FinFami tuo omaisille toivoa ja tukea.

”Haluamme saada mielenterveysongelmista häpeän pois. Tavoitteemme on, että mielen sairaus on muiden kanssa tasa-arvoinen sairaus, josta uskalletaan puhua ja kertoa kuten lonkkaleikkauksesta. Annamme rohkeutta hakea apua”

(lisää…)

Mielenterveysomaiset saavat tukea ja toivoa yhdistyksistä – Lähellä-lehti

Mielenterveysomaiset saavat tukea ja toivoa yhdistyksistä kirjoitus Omaishoitajat ja Läheiset -liiton Lähellä-lehdessä.

(lisää…)