Hyvä mieli

Jokainen ansaitsee mahdollisuuden hyvään elämään. Meidän tulee ottaa
keskiöön tulevien sukupolvien oikeuksien puolustamisen – myös meidän jälkeemme tulevilla on oikeus maapalloon, jolla voi elää.