Hyvinvointi

Sitoudutaan edistämään kaikkien terveyttä ja hyvinvointia. Jokainen ansaitsee mahdollisuuden hyvään elämään. Panostetaan ennaltaehkäisevään työhön, matalankynnyksen palveluihin ja varhaiseen puuttumiseen. Etsivään nuorisotyöhön, mielenterveys- ja perhepalveluihin panostetaan ja omaishoitajia tuetaan. Ehkäisevä työ on huomattavasti edullisempaa kuin ongelmien korjaaminen jälkikäteen. Palveluiden on helpotettava arkea. Lapsiin ja nuoriin satsaaminen ja omaishoitajien jaksamisesta huolehtiminen on ennaltaehkäisevää toimintaa parhaimmillaan. Tehdään meistä varhaisen tuen edelläkävijä.

Elinvoimaisuutta ja ihmisten toimintakykyä ja tyytyväisyyttä parannetaan yhteistyöllä, jossa kaikki ovat mukana: ihmiset, järjestöt, seurakunnat, yritykset ja kunnat ja kaupunit. Yhdessä olemme enemmän.
Jokainen lapsi on arvokas. Jokaiselle lapselle taataan oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatus vahvistaa mahdollisuuksien tasa-arvoa sekä vähentää lasten eriarvoisuutta.
Turvataan terveellinen ja turvallinen oppimis- ja opetusympäristö oppilaille ja henkilöstölle. Koulut ja päiväkodit ovat homeettomia. Koulussa ei kiusata ketään. Työhyvinvointiin panostetaan. Koulukulttuuria kehitetään yhteisölliseksi ja laadukas opiskeluhuolto taataan.
Jokaisella lapsella on mahdollisuus harrastaa. Jokaisella ikäihmisellä on mahdollisuus harrastaa. Kaupungit, kunnat, ihmiset, järjestöt ja yritykset toimivat yhteistyössä harrastustoiminnan edistämiseksi.
Tuetaan liikunnallista elämäntapaa vauvasta vaariin ja kannustetaan arkiliikuntaan. Kaikki koulut ovat mukana Liikkuva koulu -ohjelmassa, myös päiväkoteihin ulotetaan Liikkuva -ohjelma.

Hyvinvointi kuuluu kaikille.