Ilon kautta

Olen Mielenterveysomaiset keskusliitto – FinFamin toiminnanjohtaja. Rakastan työtäni. Olen ollut ja olen myös monissa järjestöissä luottamustoimissa, nyt on ilo ja kunnia toimia Helsingin Kokoomuksen Naisten Piirin puheenjohtajana. Uskon niin johtajana kuin poliitikkona positiivisuuteen, avoimuuteen, aitouteen ja toisten ihmisten kunnioittamiseen. Toimintaan ilon kautta.

Johtajan tärkein tehtävä on mielestäni saada ihmiset innostumaan. Mitä enemmän ihmisiä innostetaan, kannustetaan ja motivoidaan, annetaan loistaa ja tuoda oma erityisyytensä ja osaamisensa esiin, sitä parempaa tulosta syntyy. Se, että annetaan vastuuta ja valtaa. Ja kiitosta.

Tähän samaan uskon politiikassa. Se, että ihmisiä innostetaan, kannustetaan ja osallistetaan. Luodaan luottamuksen ja positiivisuuden ilmapiiriä yhdessä toisten kanssa. Sillä saadaan tulosta aikaan ja herätetään sekä toistemme että ihmisten luottamusta.

Arto Hiltusen mukana hyvä johtaja on empaattinen, ennustettava, elastinen, energinen ja eettinen. Samat pätee mielestäni hyvään poliitikkoon ja päättäjään:

Poliittiselle päätöksentekijälle tärkeää on kyky empatiaan, se että ymmärtää, millaisesta näkökulmasta toinen osapuoli asioita katselee.

Hyvän päättäjän pitää olla myös ennustettava. Päätöksenteolta vaaditaan johdonmukaisuutta.

Päätöksentekijän täytyy pystyä myös joustamaan. Aiemmin valittua mielipidettä pitää voida myös muuttaa, kun muutoksen pystyy perustelemaan. Elastisuutta tarvitaan.

Energisyyttä. Sitä kaipaa politiikka. Positiivinen energia luo motivaatiota ja lisää ihmisten kiinnostusta ja halua tulla mukaan vaikuttamaan.

Eettisyys. Se tärkein. Politiikassa täytyy toimia läpinäkyvästi, avoimesti, toisia arvostaen ja kunnioittaen. Jokainen omalla esimerkillä.

Näitä viittä E:tä pidän omana ohjenuoranani. Haluan välittää ja vaikuttaa, en valittaa.