Pidetään huolta

Meillä on nollatoleranssi kiusaamisella, rasismille ja vihapuheelle. Päiväkoteihin, kouluihin, järjestöihin, seuroihin ja työpaikoille tehdään pelisäännöt. Puuttuminen on välittämistä. Hyvään ja kannustavaan johtamiseen ja työhyvinvointiin panostetaan. Ihmisistä välitetään.
Moni ihminen kokee yksinäisyyttä. Tarjotaan avoimia, maksuttomia tai edullisia tiloja, joissa ihmiset kohtaavat tasaveroisina. Panostetaan siihen, että jokaisella on mahdollisuus harrastaa ja osallistua. Panostetaan matalankynnyksen palveluihin. Ei jätetä ketään yksin. Yksikin syrjäytynyt on liikaa.
Monikulttuurisuus on vahvuus. Suomen tulee olla edelläkävijä suvaitsevan ja arvostavan asenneilmapiirin luomisessa. Maahanmuuttajien kotouttamiseen panostetaan. Näytetään esimerkkiä tasa-arvon toteutumisessa.
Panostetaan lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyyn. Tarvitaan pysyviä väkivaltaa ehkäiseviä tukipalveluja ja toimivampia palveluketjuja. Kenenkään ei pidä pelätä.
Suomi on osallistava maa. Hyödynnetään asukasraateja ja käytetään kokemusasiantuntijoita, kun suunnitellaan ja toteutetaan palveluita. Otetaan ihmiset mukaan. Kaikilla tulee olla yhtäläiset osallistumisen mahdollisuudet, Pidetään huolta, ettei eriarvoistumista synny.

Kaupunkien, kuntien, yritysten ja järjestöjen kumppanuutta on vahvistettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Järjestöjen toiminta vahvistaa osallisuutta ja sosiaalista pääomaa ja edistää hyvinvointia. Ollaan yhdessä ihmisten hyvän arjen tukijoita ja mahdollistetaan ihmisten kohtaaminen ja osallisuus.
Pidetään huolta. Kaikista.